استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/04گزیده ای از سخنرانی

تذکر: گزیده سخنرانی‌ها کفایت کننده از شنیدن آن نیست و تنها ارائه سرفصل هاست.


بررسی آخرین کلمات امام حسین(ع)

آخرین خطبه حضرت ، آخرین دعای حضرت

همه اینها زمانی است که حضرت همه یاران را از دست داده اند و زخم ها برداشته اند.

آخرین خطبه حضرت

(عباد الله اتقوا الله و كونوا من الدنیا على حذر فان الدنیا لو بقیت لاحد و بقى علیها احد لكانت الانبیأ احق بالبقأ و اولى بالرضأ و ارضى بالقضأ، غیر ان الله تعالى خلق الدنیا للبلأ و خلق اهلها للفنأ، فجدیدها بال و نعیمها مضمحل و سرورها مكفهر و المنزل بلغة و الدار قلعة، فتزودوا فانّ خیر الزاد التقوى و اتقوا الله لعلّكم تفلحون.)

انگار نه انگار  کسی که این بهترین مضامین و حکمت ها را مطرح می کند این همه مصیبت کشیده:

عباد الله اتقوا الله

چرا می گوییم خدا رحمت واسعه خداست؟ هنوز هم دارد موعظه می کند. هنوز هم حجت ها را تمام می کند. در حالیکه اینها هلهله می کنند و دامن هاشان را پر از سنگ می کنند.

كونوا من الدنیا على حذر

گول دنیا را نخورید و همیشه جوری باشید که از آن حذر کنید. طبق گفته استاد ما چهار زندان داریم که تا از آنها عبور نکنیم به شهود الوهیت نمی رسیم: نفس، دنیا، شیطان و خلق
اما انگار دنیا محور همه اینهاست. نفس از منظر و پنجره دنیا بر ما حاکم می شوند. شیطان با تزیین دنیا ما را بدبخت می کند...

فان الدنیا لو بقیت لاحد و بقى علیها احد لكانت الانبیأ احق بالبقأ و اولى بالرضأ و ارضى بالقضأ

اگر دنیا این لیاقت را داشت که باقی می ماند انبیاء باید می ماندند...
پس این دنیا برای چه خلق شد؟

غیر ان الله تعالى خلق الدنیا للبلأ

اگر دنیا را برای ماندن ببینیم با ابتلائات صدای ما در می آید. اما نگاه ما به دنیا مزرعه باشد، یا کارگاه باشد، یا دنیا کوره باشد، مزرعه باید کاشت، کارگاه باید کار کرد، مدرسه باید آموخت، کوره باید پاک شد.
و اینگونه دیگر ناراحت نمی شوی بلا برای همین است که تو کاشته شوی.
می گویند صدقه بده تا پاک شوی نه اینکه اموالت پاک شود...

و خلق اهلها للفنأ

واهل دنیا فانی اند. نروی می برندت!
امام تو مدرسه فیضیه حرف نمی زند، تو مسجد کوفه حرف نمی زند. کسی نیست که نچشیده باشد...

فجدیدها بال

جدید دنیا کهنه است. 
ما کجاییم و از چه منظری نگاه می کنیم . نگاه ما زمانی که روی زمین هستیم فرق می کند با زمانی که در هواپیما نشستیم. اگر دنیا برایمان بزرگ است معلوم است ته چاهیم اما اگر دنیا برایمان تنگ است یعنی بالا هستیم . حسین از عرش نگاه می کند که اینگونه می گوید...

و سرورها مكفهر

سرورش تلخ است یا تلخ می شود
خصلت این دنیا همین است. سروری در این عالم نیست. سرور واقعی با لقاء الله است. نعمت ها و عشق های دنیا را می دهند که بروی نه آنکه فرح باشی...

و المنزل بلغة و الدار قلعة

اینجا آمدی تا وسیع شوی بالنده شوی ...

فتزودوا فانّ خیر الزاد التقوى و اتقوا الله لعلّكم تفلحون

حال که دنیا اینگونه است و قرار است بروی پس توشه جمع کنید.

آخرین دعا

همه از دست رفته اند و تنها مانده است...

اللهم متعالى المكان، عظیم الجبروت، ...
اللهم احكم بیننا و بین قومنا فأنهم غرونا و خذلونا و غدروابنا و قتلونا..
صبراً على قضائك یا رب لا اله سواك یا غیاث المستغیثین‏...

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 2

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

استقامت دین و استقامت در دین- 3

ویژگی های حضرت عباس(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی:   

1391/9/5 - 4:16:47
اکبر

اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم الرزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
با تشکر فراوان، ملتمس دعا