استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

استقامت دین و استقامت در دین- 3

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/02گزیده ای از سخنرانی

[پس از تغییراتی که از سقیفه تا زمان امام حسین(ع) در دین ایجاد شده] الان نیاز است که دین به قوام و استقامت برسد. دین قیّم بر پای خود می ایستد. امور خودش را تدبیر می کند.

برای اینکه دین خودش را به اهدافش برساند و قائم شود بایستی دو کار صورت بگیرد:
1- بدعت ها و موانع برداشته شود
2- بینش دینی و جریان دینی مجددا در فرد و در جامعه مطرح شود تا این بعثت علوی صورت بگیرد. اینکه می گوییم امام حسین(ع) دین را احیا کرد با توجه به همین بعثت دوباره بود.

موانع تحقق دین راستین

موانع سیاسی: طاغوت حاکم شده است. یزید یک شخص نیست بلکه یک جریان فاسد است. این جریان بایستی افشا بشود.

موانع فکری و روحی: آدم ها حقیر شده اند. وابسته و دنیاطلب اند. دین لقلقه دهانشان است. 

موانع اجتماعی: ظلم، تبعیض، به قدرت رساندن پلیدها و دور کردن صحابه. این جامعه نیاز به غربالگری و زیر و رو شدن دارد.

بنابراین با این مشکلات باید قیامی صورت بگیرد. این قیام فقط قیام نظامی نیست بلکه ابعادی دارد. هم طاغوت شکن است. و هم طرح کننده مجدد دین و هم تمحیص کننده و تمییز دهنده مردم.
تمییز، کار حجت خداست بوسیله نشان دادن موازین. برداشتن این موانع با تمییز است و با ابتلائات و تمحیص و غربالگری مومنین.
تمحیص می کنند هم از کافرین و هم تمحیص ما فی الصدور تا شرک هایمان را از ما جدا کنند. با هر سوختی نمی توان پرواز کرد.

طرح برخی انتقادات

ولایت به ما بصیرت می دهد. ولایت به ما موازین می دهد.

ولایت یک طرح است. ولایت یعنی جهت دادن عالی به انسان در رسیدن به لقاء الله. حکومتش از معارفش جدا نیست. از احکامش جدا نیست. حتی مستحباتش جهت دارد...
همه اینها برخاسته از یک طرح است و جدا نیست. اینگونه نیست که من بیایم قسمت انقلابش را بگیرم و بگویم من در مسائل اجتماعی دخالت می کنم و فقه را به حوزه واگذار می کنیم. بیجا میکنی! چطور آن زمان که می خواستی حکومت کنی حوزه را جلو انداختی؟ انقلاب ثمره حوزه است و حوزه موظف است انقلاب را ساپورت کند.

این فیلم ها که آقا با امام زمان ارتباط دارد قدیمی شده. امام اگر چیزی بخواهد بگوید به همه می گوید. مبنا و بصیرت می دهد. قرار نیست افرادی پشت درهای بسته تصمیم بگیرند و بقیه بگویند چشم. این دینی نیست. این که مقام معظم رهبری می گویند بصیرت دینی، این عین مبانی دینی است...

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 2

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

ویژگی های حضرت عباس(ع)

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: