استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی9(فایل صوتی1)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1395/05/11 
 فایل صوتی جلسه نهم شرح جلد دومِ کتاب مسئولیت و سازندگی. قسمت اول

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه اول

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه دوم

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه سوم

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه چهارم

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه پنجم

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه ششم

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه هفتم

تاریخ امام هادی - جلسه اول

تاریخ امام هادی - جلسه دوم

تاریخ امام هادی - جلسه سوم

تاریخ امام هادی - جلسه چهارم

ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت اول)

ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت دوم)

ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت سوم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت اول)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت دوم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت سوم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت چهارم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت پنجم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت ششم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت هفتم)

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت هشتم)

چرا صلوات می فرستیم (چکیده+فایل صوتی)

چگونه صلوات بفرستیم (چکیده+فایل صوتی)

احسان در خانواده

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی1(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی3(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی4(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی5(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی6(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی7(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی8(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی9(فایل صوتی2)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی10(فایل صوتی)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی۱۱(فایل صوتی)

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: