استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

اصحاب الحسین(ع) - 2

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: محرم

1391/08/26خلاصه سخنرانی (شب دوم)

تذکر: گزیده  سخنرانی ها کفایت کننده از شنیدن آن نیست و تنها ارائه سرفصل هاست.

ادامه شب اول ویژگی اولاد عقیل 

نکته مشترکی که پسران عقیل داشتند این بود که اسیر شرایط نبودند با توجه به اینکه پدرشان عقیل بود ( عقیل که امام علی (ع) رو تنها گذاشت و به معاویه پیوست ) اما دور حسین جمع شدند. و این نزدیکی را از خطابهایی که امام به مسلم می کند می توان فهمید.

اگر برای هرکدام از این گروه ها و تیپ ها بخواهیم سرّی را آشکار کنیم، راز مهم شخصیت اولاد عقیل همین بود که اسیر شرایط نبودند. 
برای اینکه هدایت شوی نباید اسیر شرایط باشی، چنانکه در قرآن آمده اعراب میگفتند: ما دین پدرانمان را رها نمی کنیم. کاری که ابراهیم کرد این بود که در ابتدا مقابل پدر ( یا عمویش ) ایستاد و مقابل قبیله اش و اینگونه بودند پسران عقیل !

گروه و تیپ بندی دوم : حر و زهیر

حر

شخصیت حر

1: تمیمی است و جدش از بزرگان و روسای قبیله است.

درباره او گفته اند:
1: بزرگی بود چه در جاهلیت و چه در اسلام.
2: درکوفه رئیس بود و اولین کسی بود که ابن زیاد برای مقابله با امام حسین با او صحیت کرد.
3: از شجاعان عرب بود.

برخوردهای او با امام
1: برخورد اولیه، نرم اما جدی : امام برای اصحاب حر سخنرانی می کند آنهارا سیراب می کند و برای آنها نماز می خواند .
2: برخوردهای بعدی، جدی تر : امام به حر می گوید مادرت به عزایت بنشیند ولی حر جواب می دهد افسوس که مادر تو زهراست من نمی توانم در مورد مادر تو این چنین صحبت کنم.

نکته : سفتی های سخن امام نشان از آن دارد که طرف مقابلش ظرفیت دارد. و جواب حر حاکی از آن است که چیزی در چنته دارد.

3: در یک خلوت: حر به امام عرض می کند با این راهی که پیش گرفتی تو به مرگ نزدیک می شوی. جواب امام تأثیرات عمیقی در حر گذاشت.امام فرمود: تو مرا از مرگ می ترسانی و شعری خواند:
من به زودی می روم، مرگ برای جوانمرد عار نیست، اگه آن چیزی که پذیرفته باشد حق باشد، تا با اینکه با صالحین همراهی کرده باشم، و از آلوده ها جدا باشم، اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و دیگر مَردم ملامتم نخواهد کرد.

زهیر

ویژگی های زهیر
1: شریفٌ فی قومه ( در قومش انسان بزرگی بود ).
2: شجاع.
3: در جنگ ها داستان های معروفی از دلاوریهایش وجود داشت.
4: ابتدا عثمانی بود و در جنگ صفین مقابل حضرت علی و در لشگر معاویه بود.

نکته هایی درباره زهیر
1: ابتدا نمی خواست با امام روبرو شود، اما بعد از یک دیدار چنان مشتاق همراهی شد وقتی نزد اهلش برگشت اولین کاری که کرد زنش را طلاق داد تا آزادانه بتواند به کربلا برود.
2: درشب عاشورا پس از آنکه امام حسین بیعت را از یارانش بر می دارد زهیر جمله زیبایی دارد: اگر دنیا تا ابد باقی می ماند و ما تا ابد در دنیا می بودیم وفقط همراهی تو باعث جدایی از این دنیا می شد به خدا قسم همراهی با تو را به زندگی ابدی ترجیح می دادیم.

خصوصیات مشترک حر و زهیر

1:دلاوری و شجاعت : دلاوران کسانی بودند که در لحظه های بحرانی می تاختند و جلودار بودند.
2: حد نگه داری: با اینکه با امام نبودند ولی حرمت امام را نگه داشتند.
3: ترازو داری: با اینکه از سران و بزرگان بودند اما هنوز فکر می کردند و تصمیم گیری می کردند و حاضر بودند دربرابر تصمیم هایشان تردید کنند.
4: آزادی و رهایی از همه چیز: خیلی سخت است که یک عمر یک چیز بگویی و یک رفتار داشته باشی و در یک لحظه روبروی همه آن بایستی. علاوه بر اینکه هرکس که جلوی سپاه ابن زیاد می ایستاد دیگر فقط جانش در خطر نبود بلکه تمام خانواده و اولادش دیگر امنیت نداشتند. و بالاتر از اینها اینکه برای شجاعان و سرداران مهم تر از جان، آبروی آنان است و اینها از آبرویشان هم گذشتند و بارها گفته ام که این ها تصوری از حماسه نداشتند و فکر نمی کردند که نامی از آنان باقی بماند و تنها تصورشان مرگی در غربت بود.

این ها سرّ و عظمت حر و زهیر است: دلاوری و شجاعت، حد نگه داری، ترازو داری و آژادی از همه چیز

چگونه می شود که این همه تغییر داشت؟ چگونه می شود کسی که تا لحظه ای قبل عثمانی بوده، آنچنان رها شود و به حسین(ع) بپیوندد که بار و اثاثیه اش باید به دنبالش بدوند؟ چگونه می شود حر در برابر هزارنفری بایستد و توسط همان هزار نفری تکه تکه شود که چند ساعت قبل امیرشان بود؟ فراموش نشود درآن موقعیت، کسی که با امام می شود نه تنها جانش بلکه اهلش و آبرویش هم امنیت نداشت. و این باور کردنی نیست...
و این باور کردنی نیست مگر آنکه انسان را باور کنیم. مگر اینکه جوشش را باور کنیم که انسان ها می توانند در یک لحظه تمام گذشته را بشویند و چنان با سرعت بیایند که هم رکاب عباس(ع) شوند.

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

استقامت دین و استقامت در دین- 3

ویژگی های حضرت عباس(ع)

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی:   

1394/7/29 - 8:55:25
فاطمه

با سلام. خیلی عالی، لذت بردیم.