استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید فلسفیان

موضوع: محرم

1393/08/11مراسم عزاداری محرم هیأت لیله‌القدر

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین فلسفیان

موضوع سخنرانی: «دیانت و حُریت»

چکیده سخنرانی شب هفتم:

خلاف واقع سخن گفتن و حقیقت را مخفی کردن از مصادیق دروغ است و دروغ از نشانه های نفاق است.

دروغ، منشأ روانی دارد و مؤمن، چون ثبات شخصیت دارد و به عبارتی به حریت رسیده است، دروغ نمی گوید.

چون انسان آزاد آفریده شده است باید انتخاب کند و در انتخاب نیز باید آزاد باشند.

برای اینکه فکر و عقل بتوانند خوب عمل کنند باید از مغناطیس های موجود آزاد باشند.

قدم اول در برخوردها، آزاد کردن فکر مخاطب است.

همه انسانها در تاریکی دنیا وارد می شوند و راه عبور از این تاریکی، روشن شدن فضا و فراهم شدن زمینه برای انتخاب است چون انتخاب در نور معنا دارد.

بر اساس آیات ابتدائی سوره ابراهیم، فلسفه بعثت انبیاء خروج انسانها از ظلمت به سمت نور است.

در نور هم بر اساس مراحل سلوک، باز هم تاریکی هائی وجود دارد و هدایت های جدیدی حاصل می شود.

امام حسین علیه السلام بعد از مرحله تبیین، دعوت به انتخاب می کند.

امام حسین علیه السلام در پاسخ به پیشنهاد اجنّه و ملائکه برای کمک، فرمودند که من از شما به این کار تواناترم. یعنی بنای کار ما بر اجبار نیست بلکه افراد باید خوب یا بد بودن را خودشان انتخاب کنند.

افرادی هم هستند که حریت ندارند و در نتیجه قدرت انتخابی هم در زندگی خود ندارند.

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 2

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

استقامت دین و استقامت در دین- 3

ویژگی های حضرت عباس(ع)

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: