استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید فلسفیان

موضوع: محرم

1393/08/09مراسم عزاداری محرم هیأت لیله‌القدر

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین فلسفیان

موضوع سخنرانی: «دیانت و حُریت»

چکیده سخنرانی:

- در روایاتِ ما، هم ماه محرم به عنوان آغاز سال نو مطرح است؛ و هم ماه رمضان.

- سیدبن طاووس هر دو دسته از روایات را مطرح و اینگونه جمع بندی می‌کند که ماه رمضان شروع سال سلوکی انسان است.

- محرم به فرمایش استاد با حسین آغاز می‌شود. بنابراین می‌توان بگویم که محرم شروع سال انتخاب آدمی است؛ چون امام حسین زمینه انتخاب انسان را فراهم می‌کند.

- حضرت امیرالمؤنین می‌فرمایند: عبد غیر خودت نباش؛ چون خداوند وجود تو را آزاد خلق کرده است.»

- دلیل آزادی و انتخاب انسان، ترکیبی است که انسان دارد. انسان جبرهایی دارد که نتیجه آنها آزادی است.

- ما جبراً آزاد آفریده شده‌ایم تا بتوانیم از نیروهای جبری‌مان به بهترین وجه استفاده کنیم.

- همگان (حتی کافر و مشرک) خدا را قبول دارند و برای جهان مبدئی قائل‌اند. به همین جهت قرآن می‌فرماید: «أفی الله شک فاطر السماوات و الأرض»؛ آیا می‌توان در وجود خدا شک کرد؟!

- دلیل اینکه در آیات قرآن تزکیه گاهی قبل از تعلیم ذکر شده و گاه بعد از آن،  این است که ما دو نوع تزکیه داریم: تزکیه قبل از تعلیم و تزکیه بعد از تعلیم.

 - تزکیه قبل از تعلیم یعنی اینکه باید فکرمان را آزاد کنیم، عقل‌مان را آزاد کنیم. تا فکر آزاد نشود، نمی‌تواند درست استنتاج کند. تا عقل انسان آزاد نشود، نمی‌تواند درست بسنجد.

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 2

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

استقامت دین و استقامت در دین- 3

ویژگی های حضرت عباس(ع)

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: