استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: محرم

1393/08/08مراسم عزاداری محرم هیأت لیله‌القدر

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی

موضوع سخنرانی: «عوامل انحطاط»

چکیده سخنرانی شب پنجم:

- فهم تیپ چهارم از سپاه دشمنان امام حسین علیه السلام، سه تیپ قبلی مشکل تر است.

- بحر بن کعب، نماینده تیپ چهارم است. قبل از کربلا و بعد از آن هیچ اسمی از او در تاریخ نیست.

- در کربلا دو جا از او یاد شده است: یکی: حمله به عبدالله بن الحسن و  دیگری غارت لباس امام حسین علیه السلام.

- این تیپ آدم ها، هیچ حدّ و مرزی ندارند، هیچ شعوری ندارند، هیچ منطقی ندارند.

- در قیامت، گروهی دارای موازین ثقیل و گروهی دارای موازین خفیف هستند.

- منظور از ثقل موازین، گرانقدری خود ترازوست نه بیشتر بودن کفه حسنات نسبت به سیئات.

- اسلام، ولایت، نماز و ... از موازین هستند.

- یکی از تفاسیرِ ثقل میزان، ارزشمندی و دقت سنجش توسط آن ترازو است.

- در سن تمییز، اولین میزان در انسان بوجود می آید. با کسب تجربه و افزایش فهم، میزان های فرد و به عبارت دیگر، دقتها و سنجشهای او، دقیق تر می شود.

- در زندگی اجتماعی نیز، شعور و عرف اجتماعی و هنجارها به ما منتقل می شوند و میزان های ما دقیق تر می شود.

- کسانی که حرکت معنوی خود را با دین شروع می کنند، کم کم به ترازوی دقیق تبدیل می شوند.

- کسانی که این ترازوها را با خود دارند، می دانند در حوادث مختلف این عالم باید جگونه رفتار کنند. وظیفه خود را می دانند و بهترین نتیجه ها را می گیرند. این ها «فی عیشة الراضیه» هستند. چون ترازوهای دقیق و کارآمدی دارند.

- کسانی که ترازوها حتی ترازوی دین را از دست می دهند، انسان های خطرناکی می شوند و همین انسان ها فاجعه کربلا را رقم می زنند.

- بحر بن کعب، نه تنها موازین، که حتی شعور هم ندارد.

- خیلی از انسانها تنها در چهارچوب زندگی اجتماعی، کنترل شده رفتار می کنند و اگر بدانند کسی نمی بیند یا کسی پیگیری نمی کند، رفتارهای دیگری از آنها سر می زند.

اصحاب الحسین(ع) - 1

اصحاب الحسین(ع) - 2

اصحاب الحسین(ع) - 3

اصحاب الحسین(ع) - 4

اصحاب الحسین(ع) - 5

استقامت دین و استقامت در دین- 1

استقامت دین و استقامت در دین- 2

استقامت دین و استقامت در دین- 3

ویژگی های حضرت عباس(ع)

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

پیما‌ن‌های ما با خدا

سخنرانی شب سوم محرم

سخنرانی شب چهارم محرم

سخنرانی شب دوم محرم

سخنرانی شب اول محرم

سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

عاجله و آجله(1)

عاجله و آجله(2)

عاجله و آجله(3)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

سخنرانی شب اول محرم1395

سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دوم محرم1395

سخنرانی شب سوم محرم1395

سخنرانی شب چهارم محرم1395

سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب پنجم محرم1395

سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: