استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

تعداد کل مطالب: 213

فایل سخنرانی بیستمین سالگرد ارتحال استاد علی صفایی حائری(ره)

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میراحمدی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1398/04/22

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب دهم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب نهم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین عباس صفایی حائری

موضوع: محرم

1396/07/11

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین عباس صفایی حائری

موضوع: محرم

1396/07/05

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۶

حجت الاسلام و المسلمین عباس صفایی حائری

موضوع: محرم

1396/07/05

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۶

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: محرم

1396/07/05

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۶

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: محرم

1396/07/05

سخنرانی های مرتبط:

  سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۶

سخنرانی آیین بزرگداشت استاد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر تجلی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1396/05/10

درسی از استاد صفایی از زبان استاد عالی

استاد علی صفائی حائری

موضوع: سخنرانی درباره استاد صفایی

1395/11/19

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی۱۱(فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1395/08/19

سخنرانی شب یازدهم محرم ۱۳۹۵

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابراهیم

موضوع: محرم

1395/07/29

سخنرانی های مرتبط:

  سخنرانی شب دهم محرم۱۳۹۵

  سخنرانی شب نهم محرم۱۳۹۵

  سخنرانی شب هشتم محرم۱۳۹۵

  سخنرانی شب هفتم محرم۱۳۹۵

  سخنرانی شب ششم محرم۱۳۹۵

  سخنرانی شب پنجم محرم1395

  سخنرانی شب چهارم محرم1395

  سخنرانی شب سوم محرم1395

  سخنرانی شب دوم محرم1395

  سخنرانی شب اول محرم1395

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی10(فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1395/06/11

سخنرانی های مرتبط:

   شرح کتاب مسئولیت و سازندگی9(فایل صوتی2)

   شرح کتاب مسئولیت و سازندگی9(فایل صوتی1)

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی8(فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1395/05/03

سخنرانی های مرتبط:

   شرح کتاب مسئولیت و سازندگی7(فایل صوتی)

  شرح کتاب مسئولیت و سازندگی6(فایل صوتی)

سخنرانی بزرگداشت استاد صفایی حائری

حجت الاسلام و المسلمین پورسیدآقایی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1395/04/26

تعصب(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1395/04/19

تعصب(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1395/04/15

سرنوشت(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1395/04/08

سرنوشت(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1395/04/02

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی5(فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1395/03/27

سخنرانی های مرتبط:

  شرح کتاب مسئولیت و سازندگی4(فایل صوتی)

  شرح کتاب مسئولیت و سازندگی3(فایل صوتی)

  شرح کتاب مسئولیت و سازندگی2(فایل صوتی)

  شرح کتاب مسئولیت و سازندگی1(فایل صوتی)

فلسفه مکانی تولد اسلام

استاد علی صفائی حائری

موضوع: سخنرانی‌های استاد صفایی

1394/10/14

بررسي فرازهايي از خطبه منا(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/09/05

بررسی فرازهایی از خطبه منا(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/08/28

بررسي شرايط زماني و مكاني خطبه منا(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/08/26

بررسي شرايط زماني و مكاني خطبه منا(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/08/23

نقش بی‌بدیل حضرت زینب(س) در مدیریت بحران(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/08/17

نقش بی‌بدیل حضرت زینب(س) در مدیریت بحران(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/08/14

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(4)

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1394/08/04

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(3)

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1394/08/03

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(2)

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1394/08/02

فکر و ذکر، مقوّم حقیقت انسانی(1)

حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: محرم

1394/07/30

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(4)

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی

موضوع: محرم

1394/07/29

شِکوۀ اولیاء خدا ازدوستان(3)

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی

موضوع: محرم

1394/07/28

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(2)

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی

موضوع: محرم

1394/07/27

شِکوۀ اولیاء خدا از دوستان(1)

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی

موضوع: محرم

1394/07/26

عاجله و آجله(3)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1394/07/25

عاجله و آجله(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1394/07/24

عاجله و آجله(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1394/07/23

پیوند بعثت و غدیر و عاشورا و مهدویت

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/07/14

بررسی خط انتقال معارف(6)

علاءالدین اسکندری و علی صدوقی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/07/13

بررسی خط انتقال معارف(5)

علاءالدین اسکندری و علی صدوقی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/07/07

سخنرانی های مرتبط:

  بررسی خط انتقال معارف(4)

  بررسی خط انتقال معارف(3)

  بررسی خط انتقال معارف(2)

  بررسی خط انتقال معارف(1)

جایگاه علم و ثروت

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/06/11

آسیب‌های مقایسه داشته‌های خود با دیگران

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/06/09

استغفار و آثار آن(1)

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/06/05

مفهوم خوشبختی و راه‌های کسب آن(2)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/05/29

مفهوم خوشبختی و راه‌های کسب آن(1)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/05/27

انتظار کارآمد

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/27

چند سؤال

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/24

رضایت در کار تشکیلاتی

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/21

مبانی انتخاب و تصمیم‌گیری(با محوریت انتخاب حوزه و دانشگاه)

حجت الاسلام و المسلمین علی اشرف طهماسبی

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/15

نقش زن در جهاد فرهنگی

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود حیدری نیک

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/14

آثار بلا در زندگی

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/05/01

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین غنوی - شب بیست و سوم رمضان94

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/04/31

نحوه برخورد با آدمی که توقعات ما را پاسخگو نیست

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/31

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین غنوی - شب بیست و یکم رمضان94

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: تا چشمه رضوان

1394/04/29

سخنرانی های مرتبط:

  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین غنوی - شب نوزدهم رمضان94

شرح دعای ابو حمزه ثمالی-7(بخش پایانی)

استاد علی صفائی حائری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/29

سخنرانی های مرتبط:

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-6

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-5

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-4

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-3

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-2

  شرح دعای ابو حمزه ثمالی-1

معنویت و نقش آن در زندگی روزمره

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/29

ظرفیت رمضان و مراقبت بر عقل و فکر-2

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/10

سخنرانی های مرتبط:

  ظرفیت رمضان و مراقبت بر عقل و فکر-1

ظرفیت رمضان و مراقبت از زبان

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/06

ظرفیت رمضان و مراقبت بر دست و پا

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/04/03

مداحی زیبای مراسم بزرگداشت استاد صفایی

حجت الاسلام والمسلمین سید بهاءالدین ضیائی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1394/03/28

تبعیت از معصوم، مهمترین ویژگی استاد صفایی

حجت الاسلام والمسلمین نقدی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1394/03/28

ویژگی‌ها و خصوصیات یک ارتباط سازنده و مؤثر

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/03/27

آثار و برکات معنویت در زندگی دانشجویی- پرورش معنویت در زندگی-1

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/03/07

سخنرانی های مرتبط:

  آثار و برکات معنویت در زندگی دانشجویی

اخلاق سفر-1

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/03/06

آسیب‌ها و آفت‌های بی‌هدف بودن

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/03/05

آثار و فواید روابط سازنده و مؤثر

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/02/30

احسان در خانواده

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1394/02/28

سخنرانی آیت‌الله حائری شیرازی در مؤسسه لیله‌القدر

آیت‌الله حائری شیرازی

موضوع: سخنرانی های موسسه

1394/02/24

مداحی زیبای حجت‌الاسلام ضیائی در مؤسسه لیله‌القدر

حجت الاسلام والمسلمین سید بهاءالدین ضیائی

موضوع: وفات حضرت زینب سلام‌الله علیها

1394/02/24

احسان به خانواده

حجت الاسلام و السلمین عزیز الله حیدری

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/02/23

شادی و نشاط معنوی

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/02/21

مسئولیت گریزی

حجت الاسلام والمسلمین فدایی

موضوع: برنامه های رادیویی

1394/02/19

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: سخنرانی های موسسه

1394/01/30

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام والمسلمین عابدینی

موضوع: سخنرانی های موسسه

1394/01/24

زیارت نامه حضرت زهرا با نوای دلنشین حاج محمدرضا طاهری

محمدرضا طاهری

موضوع: شهادت حضرت زهرا

1393/12/23

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام والمسلمین سید جمال ضیائی

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/12/23

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام والمسلمین شاطری

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/12/16

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/12/09

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام و المسلمین مولوی نیا

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/12/03

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام و المسلمین حیدری

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/11/26

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (فایل صوتی+چکیده)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/11/18

گفتگوی برنامه سمت خدا درباره استاد صفائی

حجت الاسلام والمسلمین رنجبر

موضوع: سخنرانی درباره استاد صفایی

1393/11/15

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (چکیده)

حجت الاسلام سید عباس لاجوردی

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/11/11

چگونه صلوات بفرستیم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1393/09/04

سخنرانی های مرتبط:

  چرا صلوات می فرستیم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی شب یازدهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1393/08/15

سخنرانی شب دهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1393/08/14

سخنرانی های مرتبط:

  اخلاق نيكو در خانواده- 3

  اخلاق نیکو در خانواده- 2

  اخلاق نيكو در خانواده-1

سخنرانی شب نهم محرم (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1393/08/13

سخنرانی شب هشتم محرم (چکیده)

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید فلسفیان

موضوع: محرم

1393/08/11

سخنرانی های مرتبط:

  سخنرانی شب هفتم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب ششم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب پنجم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب چهارم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب سوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب دوم محرم (چکیده+فایل صوتی)

  سخنرانی شب اول محرم (چکیده+فایل صوتی)

سخنرانی هیأت لیلةالقدر (چکیده+ فایل صوتی)

حجت الاسلام والمسلمین حسین صفری

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/07/27

علی حقیقتی برای همه (چکیده+ فایل صوتی)

استاد علی صفائی حائری

موضوع: عید غدیر

1393/07/20

شرح دعای عرفه (چکیده+صوت)

استاد علی صفائی حائری

موضوع: روز عرفه

1393/07/10

حلقه معرفت: ضرورت تربیت (چکیده+ صوت)

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/07/08

تفکر(چکیده+فایل صوتی)

استاد معماریانی

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/06/29

جوانی، فرصتها و تهدیدها(چکیده+ فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/06/22

حلقه معرفت: توسعه وجودی(چکیده+ فایل صوتی)

حجت‌الاسلام و المسلمین علاءالدین اسکندری

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/06/17

خانواده معنوی (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین داود پارسا

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/16

بلا و آثار آن در زندگی (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام والمسلمین موسی صفائی

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/13

نقش تفکر در تربیت دینی (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/11

وداع با ماه رمضان (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید فلسفیان

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/10

حلقه معرفت: حکومت دینی و ولایت فقیه از دیدگاه استاد صفایی (چکیده+فایل صوتی)

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود حیدری نیک

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/06/09

مسأله شناسی رکود، آسیب ها و روش ها (چکیده+فایل صوتی) قسمت دوم

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی هادی زاده

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/08

سخنرانی های مرتبط:

  مسأله شناسی رکود، آسیب ها و روش ها (چکیده+فایل صوتی) قسمت اول

مولفه های کار فرهنگی جهادی و مولفه های مدیریت جهادی (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/06/06

شرایط و زمینه‌های ظهور و انتظار کارآمد، وظایف منتظرین

حجت‌الاسلام و المسلمین مجید حیدری نیک

موضوع: جلسات چشمه رضوان- 1393- مشهد مقدس

1393/06/02

حلقه معرفت: ظرفیت روحی (چکیده+فایل صوتی)

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/05/29

جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن (چکیده+فایل صوتی)

حجت الاسلام و المسلمین سید علی هاشمی

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/05/27

معارف دینی و شیوه های انتقال آن (چکیده+فایل صوتی)

استاد علی اشرف طهماسبی

موضوع: جلسات برنامه تا چشمه رضوان- 1393

1393/05/26

حلقه معرفت: روش برداشت از قرآن (چکیده+فایل صوتی)

حجت‌الاسلام و المسلمین مجید حیدری نیک

موضوع: حلقه‌های معرفت

1393/05/25

تمامیت حجت. شب بیست و سوم رمضان 1393

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1393/05/13

سخنرانی های مرتبط:

  تمامیت حجت- شب بیست و یکم رمضان 1393

  تمامیت حجت- شب نوزدهم رمضان 1393

ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت هشتم)

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1393/03/31

سخنرانی های مرتبط:

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت هفتم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت ششم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت پنجم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت چهارم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت سوم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت دوم)

  ولایت فقیه، استاد غنوی(قسمت اول)

ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت سوم)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1393/03/05

سخنرانی های مرتبط:

  ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت دوم)

  ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت اول)

  ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت دوم)

  ولایت فقیه از منظر استاد صفایی (قسمت اول)

سخنرانی هیأت لیله‌القدر

حجت الاسلام والمسلمین عابدینی

موضوع: سخنرانی های موسسه

1393/03/04

سخنرانی شب چهارم محرم

حجت الاسلام والمسلمین سید بهاءالدین ضیائی

موضوع: محرم

1392/08/17

سخنرانی های مرتبط:

  سخنرانی شب سوم محرم

  سخنرانی شب دوم محرم

  سخنرانی شب اول محرم

سبک زندگی دینی-3

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: رمضان

1392/05/10

سخنرانی های مرتبط:

  سبک زندگی دینی-2

  سبک زندگی دینی-1

مراحل سلوک در اندیشه استاد صفایی

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: سالگرد و همایش ها

1392/04/14

تاریخ امام هادی - جلسه چهارم

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1391/12/09

سخنرانی های مرتبط:

  تاریخ امام هادی - جلسه سوم

  تاریخ امام هادی - جلسه دوم

  تاریخ امام هادی - جلسه اول

تاریخ امام جواد(ع) - جلسه هفتم

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: جلسات شاگردان استاد

1391/11/11

سخنرانی های مرتبط:

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه ششم

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه پنجم

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه چهارم

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه سوم

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه دوم

  تاریخ امام جواد(ع) - جلسه اول

راه های کنترل عصبانیت - 3

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: برنامه های رادیویی

1391/11/03

سخنرانی های مرتبط:

  راه های کنترل عصبانیت - 2

  راه های کنترل عصبانیت - 1

پیما‌ن‌های ما با خدا

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/05

شرح آخرین کلمات امام حسین(ع)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/04

ویژگی های حضرت عباس(ع)

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/03

استقامت دین و استقامت در دین- 3

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: محرم

1391/09/02

سخنرانی های مرتبط:

  استقامت دین و استقامت در دین- 2

  استقامت دین و استقامت در دین- 1

اصحاب الحسین(ع) - 5

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: محرم

1391/08/29

سخنرانی های مرتبط:

  اصحاب الحسین(ع) - 4

  اصحاب الحسین(ع) - 3

  اصحاب الحسین(ع) - 2

  اصحاب الحسین(ع) - 1

رکود و علائم آن(3)

حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی

موضوع: رمضان

1391/06/08

سخنرانی های مرتبط:

  رکود و علائم آن(2)

  رکود و علائم آن(1)

محدودیت‌ها و محرومیت‌ها

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: رمضان

1391/06/08

یازدهمین سالگرد ارتحال استاد(1389)

حجت الاسلام والمسلمین حاجی ابراهیم

موضوع: متفرقه

1391/06/07

دهمین سالگرد ارتحال استاد(1388)

حجت الاسلام و المسلمین رنجبر

موضوع: سخنرانی درباره استاد صفایی

1391/06/07

عرفان اسلامی، عرفان مسلمین

حجت الاسلام والمسلمین بهاءالدین اسکندری

موضوع: سالگرد و همایش ها

1391/04/27

سیزدهمین سالگرد ارتحال استاد

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: سالگرد و همایش ها

1391/04/27

گزارش کتاب رندان بلاکش

سید مجید سلیمان پناه

موضوع: سالگرد و همایش ها

1391/04/27

حق و تحقق آن

حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس لاجوردي

موضوع: سخنرانی های موسسه

1391/04/13