استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

تعداد کل مطالب: 207

فضائل و حرمات رمضان

رمضان‏ است كه از فضايل‏ و حُرُماتى‏ برخوردار است: حرماتش، ممنوعيت‏ هايى هستند كه در ما آمادگى ايجاد مى ‏كنند و فضايلش، بخشش‏ هايى هستند كه بعد از آمادگى به ما نيرو مى ‏دهند تا حركت كنيم و راه بيفتيم. بهار رويش، ص: 71

بهترین بهره

اول‏ بايد اين ماه را شناخت كه چه ماهى است و چه‏ سرشارى‏ هايى دارد. و دوم‏ اينكه ما چه كسرى ‏هايى داريم؟ كسرى ‏هاى ما كه مشخص شد و سرشارى ‏هاى اين ماه كه به دست آمد، در نتيجه مى ‏توانيم بهترين بهره را از آن بگيريم‏.  بهار رويش. ص: 48

ماه رمضان

اگر در اين ماه، دو خواهش از خودمان داشته باشيم خوب است: يكى‏ اينكه نه سلمان و نه ابوذر و نه حتى آدم، كه‏ خاك‏ باشيم ... و دوم‏ اينكه خودمان را بكاريم؛ ما بارها خودمان را در هر اذان دعوت مى ‏كنيم؛ «حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ»، وادار مى ‏كنيم به‏ رويش‏.  بهار رويش. ...

دین و ریاضت

براى تمركز، انگيزه‏ ها و غريزه‏ هاى مزاحم را ضعيف و يا نابود مى ‏كنيد و براى رياضت، روش‏ها و برنامه‏ هاى متفاوتى را دنبال مى ‏نماييد؛ در حالى كه در دين، به‏ هدايت‏ و شكر و بلاء توجه مى‏ شود؛ هدايت، كار مربّى‏ و شكر، كار طالب‏ و بلاء، كار خداست‏. نامه هاى ...

عناصر حکومت

حكومت اهدافى‏ دارد از قبيل‏ پاسدارى، پرستارى و آموزگارى. و مراحلى‏ دارد از فرد تا جمع تا جهان تا نسل‏هاى آينده.  و شرايطى‏ دارد از طرح و رهبرى و نيرو و نفرات. و اصولى‏ دارد كه از حق و براى حق و با حق بودن‏ بدون آنكه‏ حق تو طمعه‏ باطل شود. و موازينى‏ دارد ...

تشکیل حکومت دینی

تلاش براى تشكيل حكومتى‏ كه به معصوم دعوت نموده و زمينه‏ ساز حاكميت او باشد ضرورى و مشروع است و آن چه نامشروع مى‏ باشد دعوت به خويش است. مشكلات حكومت دينى، ص: 13

هدف حکومت

تمام حكومت‏ها مى ‏توانند در حد «امنيت و پاسدارى» يا «رفاه و پرستارى» شكل بگيرند و يا در حدى بالاتر از اين دو كه همان «آموزش و رشد» است؛ كه هدف حكومت، نه تنها شكوفا كردن استعدادهاى انسان كه زمينه‏ سازى براى انتخاب انسان است. حركت، ص: 129

خود و جهان

مادام كه تلقى انسان از خودش و بينش او نسبت به خودش دگرگون نشود، بينش او نسبت به جهان و در نتيجه نسبت به تاريخ «كه رابطه انسان با جهان است نه فقط با ابزار توليد» و نسبت به طبقات اجتماعى و حكومت‏ها و سياست‏ها، دگرگون نخواهد شد. درسهايى از انقلاب (انتظار)، ص: 51

مشکل حکومت دینی

مشكل حكومت دينى اين نيست كه آدم ‏ها خوب شوند بلكه مى ‏خواهد زمينه خوب شدن آدم ‏ها را فراهم كند تا آدم ‏ها خود انتخاب كنند و با انتخابشان حركت كنند و اين خيلى سنگين است؛ چون آدم‏ ها انتخاب نمى ‏كنند و در انتخابشان سست مى‏ شوند و برمى ‏گردند. مشكلات حكومت دينى، ص: 138

بار سنگین حکومت دینی

اين بارِ سنگينِ حكومت‏ دينى‏ است كه مى ‏خواهد با آزادى‏ و انتخابِ‏ آدم‏هايى كه در شكل طبيعى، گرايش به شهوات و آرزوها و جلوه ‏ها و امكانات دنيا دارند، رو به هدف‏ هايى بگذارد كه بالاتر از عدالت و عرفان و تكامل است. از معرفت دينى تا حكومت دينى، ص: 239

اولین | قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | بعدی | آخرین
تعداد نمایش در هر صفحه: 10 | 20 | 50 | همه