استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

روش برخورد پیامبر با منافقان

مدت زمان: 0:03:54

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶