استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

شتاب، غرور و جزئی‌نگری

مدت زمان: 0:07:42

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۸