استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

نگاهی به آیه ۲۸۶ سوره بقره

مدت زمان: 0:05:18

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶