استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

با روحیه‌های متنفر چگونه برخورد کنیم؟

مدت زمان: 0:02:39

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۴