استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

نقش فتنه‌ها در سیر و سلوک

مدت زمان: 0:06:07

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷