استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

گزارش تصویری مراسم افطاری رمضان 94 در مؤسسه لیله‌القدر  (5 تصویر)