استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

چرایی‌ها و چگونگی‌های «نقد»(4)

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 16 / 03 / 1395

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: روش نقد، ج‏1، ص23.

معيار نقد

ما خوبى ‏ها را مى ‏خواهيم و از بدى ‏ها گريزانيم.

جلب نفع و دفع ضرر، غضب‏ و شهوت‏ ما را پيش مى ‏راند و نيروى محرك زندگى پر جوش و خروش ماست. حتى مكيدن پستان و گريه ‏هاى كودك، به هدايت و همراهى اين دو نيروست تا آنجا كه انسان به حد خود آگاهى و شعور مى ‏رسد.

پس از شناسايى خوبى و بدى، فكر و هوش، براى رسيدن به محبوب ‏ها و فرار از بدى ‏ها و نفرت ‏ها، راه ‏هايى نشان مى ‏دهند كه براى رسيدن به اين عروسك گريه بكن، متكا را زير پايت بگذار، ميز را بينداز يا خودت را بالا بكش ووو

در اين مرحله از شناسايى و آگاهى، انسان محكوم محيط ها و زمينه ‏هايى است كه در آن زندگى كرده است و در نتيجه تكليفى ندارد.

كودك مميّز هم مكلّف نيست. تكليف ‏ها به دوره‏ بلوغ بستگى دارند. به‏

دوره آزادى وابسته ‏اند.

در اين دوره، عقل شكوفه مى ‏دهد. عقل، با دو نظارت، كارش را آغاز مى ‏كند: يكى بر روى راه ‏هايى كه هوش و فكر تو نشان داده بود و ديگرى بر روى اصل خوبى‏ ها و بدى ‏هايى كه هميشه ما را به خويش مى ‏خوانده ‏اند كه خوبى چيست؟ بدى چيست؟

در اين سطح معيارها و ميزان ‏هايى به دست مى ‏رسد و خوبى ‏ها از خوشى ‏ها جدا مى ‏شوند كه خوبى غذا با خوشمزگى آن يكى نيست.

غذاى خوب، راه خوب، زندگى خوب، آن است كه كمبودهاى تو را تأمين كند و كسرى ‏هاى تو را پركند.

با اين معيارها و ميزان ‏ها نقد و سنجش آغاز مى ‏گردد. اين نقد و ارزيابى، از نظارت دوم عقل مايه مى ‏گيرد. پس از جمع آورى تجربه‏ ها و نتيجه گيرى از آنها و به دست آوردن شناخت‏ ها، نوبت نقد شناخت‏ ها و سنجش هدف‏ هايى (خوبى‏ ها و بدى ‏ها) است كه زندگى انسان را به چرخ انداخته ‏اند.

با اين معيارهاى ثابت است كه سنجش و نقد شكل مى ‏گيرد.

عقل عهده دار است كه بسنجد اينها چه مى ‏دهند و چه مى ‏ستانند، چه كمبودى را پر مى ‏كنند و چه كمبودهايى را به وجود مى ‏آورند.

اين معيارهاى ثابت، مثل نور، وسيله اندازه ‏گيرى و سنجش و نقد در دنياى نسبيّت ‏ها و متغيرها هستند.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: