استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

خلاصه کتاب «چهل حدیث از امام حسین علیه‌السلام» (14)

مؤلف: مهدی کثیری

تاریخ ثبت: 12 / 04 / 1393

موضوع: اقتباس از آثار استاد

قال الحسين عليه السلام:

مَن أحبَّنا كانَ منّا اهل البيت.[1]

ألزموا مودتنا اهل البيت فان من لقى اللّه و هو يودّنا دخل فى شفاعتنا.[2]

گاهی کسی را برای خودت می خواهی، تا تو را به سود و خواسته هایت برساند و گاهی کسی را دوست داری در حالیکه او را برای خودش می خواهی. زیرا حساب کرده ای که اگر هستی کوچکت را برای او بگذاری، هستی ات می دهد.

تو فهمیده ای که اگر خودت بخواهی کار کنی چیزی که بدست می آوری، خسارت و فساد است، تو یافته ای که نه در محدوده خانه و اداره و 70 ساله، که در قلمروئی به اندازه  تمامی هستی و تمامی عوالم گسترده می باشی، آن هم با تمامی نظام و قانونمندی که دارد. در حالیکه تو از قانون ها و عکس العمل ها بی خبری و ناتوان. فهمیده ای که اگر با آگاه تر از من به خودم و به عوالم و با مهربان تر از من به خودم و به خسر و زیان و به سود و رشد من، همراه شوم خسارتی متوجه من نمی شود؛ در این حال، اضطرار به حجت و ولی خدا پیدا کرده و محبت او در دل سبز می شود.

ولایت از اولویت ریشه می گیرد، اولویت یعنی مقدم کردن آنچه محبوب تر است بر دیگر محبوب ها، یعنی به خاطر محبت او با دشمن و بد خواه خودت دوست باشی و برایش اقدام کنی، یعنی به خاطر خواسته های او، از خواسته های خودت چشم بپوشی.

با مودّت، یعنی این نوع دوست داشتن اهل بیت، به ولایت و متابعت می رسی و سرپرستی خودت را به او واگذار می کنی و معیار و میزان حبّ و بغض هایت را که عامل تمامی حرکات و سکنات تو هستند، آنها قرار می دهی. این متابعت و تبعیت از آنجا به وحدت و اتّحاد می رسد و با اهل بیت پیوند می خوری و «منّا» می شوی.

نتیجه ی این وحدت و اتحاد، همراهی و شفاعت است. شفاعت از شَفع به معنای جفت و همراه، در برابر وتر و تنهاست، شفاعت همراه شدن و جفت شدن طلب و توجه و استغفار دیگری با لیاقت و زمینه ها برای پاک سازی گناه توست.

[اینکه در روایات گفته می شود از ما نیست کسی که چنین و چنان است یعنی با ما متحد نشده هرچند در گوشه ای بلنگد و هر چند حب و ولایت آنها را داشته باشد].


امام حسين عليه السلام فرمود:

هر كس ما را دوست بدارد از ما اهل بيت است.

به گردن بگيريد دوستى ما اهل بيت را، چون هر كس خدا را ديدار كند در حاليكه ما را دوست بدارد در شفاعت ما داخل خواهد شد.[1] ( 1)- موسوعه ص 582 بنقل نزهة الناظر ص 40.

[2] ( 2)- موسوعه ص 583 بنقل از احقاق الحق 11/ 591.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: