استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

چه باید کرد؟

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 04 / 12 / 1396

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: خط انتقال معارف، ص۲۰.

 

اگر این دغدغه مرحوم آل کبه و این وحشت را داشته باشیم که در زمان ما علم بمیرد و این خط معرفتی به نسل بعد منتقل نشود، باید چه کار کنیم؟

باید فاصله بین خود و نسلهای بعد را به شکلی پر کنیم. این چیزی نیست که بگوییم نیست و نمیشود تأمین کرد؛ که اگر بنا شد این فاصله را پر کنیم، باید یاد بگیریم از کجا و به چه صورتی دستانمان را پر کنیم... تا برخوردمان را با تجربههای عملی با نسلهایی که با آنها فاصله داریم شروع کنیم.

ببینیم که آیا میتوانیم آنها را سرشار کنیم؟ مهم نیست که عمل کنند، مهم این است که یا ابوذر شوند یا ابوجهل. لااقل بفهمند و حجت برایشان تمام شود.

این نکته مهمی است. این بصیرت و این مرحله از ایمان و کفر، اساسیترین مسألهای است که انسان باید آن را به کسانی که با آنها معاشر است منتقل کند.

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: