استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

بالاتر از سعی

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 01 / 08 / 1396

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: مسئوليت و سازندگى، ص۲۳۱.

داده‏ ها ملاك و معيار نيست، كه بازدهى مى ‏خواهد. و بازدهى ‏ها خود عنوانى ندارند، كه نسبت ‏گيرى مى ‏خواهند.

اين حماقت است كه سرعت يك ماشين را با الاغ شَل بسنجند.

سرعت ماشين را با قدرت موتورى ‏اش مى‏ توان سنجيد.

 و بالاتر از اين هر دو، نسبت و سعى هم ملاك نيست، كه جهت عمل ملاك است، كه: انَّمَا الْاعْمالُ بِالّنّياتِ.

با اين كه اين شعار مكتب وجودى خيلى طرفدار دارد كه آدمى چيزى جز عمل نيست، بايد به آن افزود كه آدمى چيزى جز جهت عملش نيست.

 عمل‏ ها مهم نيستند؛ مهم عامل‏ ها و انگيزه ‏هايى هستند كه عمل را مى ‏زايند و مهم جهت ‏ها و هدف‏ هايى هستند كه عمل را شکل مى ‏دهند و بارور مى ‏كنند.

 ما اگر در محاسبه ‏ها و اندازه ‏گيرى‏ ها، به دارايى ‏ها و عمل‏ ها و كاركردها توجه كنيم، به غرور مى ‏رسيم و به ركود مى ‏رسيم و مى ‏مانيم.

اما با محاسبه‏ نسبت ‏ها و محاسبه عامل ‏ها و انگيزه ‏ها، به حقارت كار خويش پى مى‏ بريم؛  مى‏ بينيم چقدر مى ‏توانستيم پيش بتازيم و چقدر عقب كشيده‏ ايم.

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: