استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

آرمان انقلاب‏ اسلامی

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 12 / 11 / 1394

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: درس‌هايى از انقلاب (انتظار)، ص 24.

آنچه در انقلاب اسلامى مطرح مى‏ شود و هدف انقلابى و آرمان مبارزه ‏هاست؛ چون بر اساس تركيب انسان و حركت مستمر او قرار گرفته، ناچار بايد جهت حركت و رهبرى استعدادهاى تكامل يافته باشد.

اسلام به ما مى ‏آموزد، اى انسان توانا! تو تا امروز هميشه مظلوم بوده ‏اى و تا امروز تو را به آخور بسته ‏اند تا از تو سوارى بگيرند.

تو مگو كه به من نان مى ‏دهند، فكر كن نيروى تو را براى چه كارى مى ‏برند و چند برابرِ نان از تو بهره برمى‏ دارند. اين حكومت‏ ها تا به حال بيشتر از امنيت و رفاه براى تو نداشته ‏اند.

اسلام مى‏ آموزد كه اى انسان! تو با رنج و كدح و فشار در حركت هستى و اين حركت، جهتى مى‏ خواهد نامحدود و اين جهت، وجود دارد به همين دليل كه ضرورت دارد و هماهنگ با تركيب خاص توست، تركيبى كه بيشتر از امنيت و رفاه را طلب مى ‏كند.

انسان تو بزرگ ‏تر از امروز و عظيم ‏تر از دنيايى. دريا در وسعت دل تو يك قطره بيشتر نيست.

آرمان انقلاب ‏ها يا آزادى است يا عدالت و جامعه بى ‏طبقه.

اسلام، آرمان بالاتر از تكامل (جهت دادن به استعدادهاى تكامل يافته) دارد، كه هُدى و رشد است.

هر اسلامى كه حتى تا حد تكامل آرمان داشته باشد، ارتجاع است.

اسلام جهت نامحدود را مطرح مى ‏كند و مفهوم ظلم را عمق و گسترش مى‏ دهد كه حتى امنيت و رفاه را مى ‏پوشاند.

 

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: