استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

شناخت نیازهای حرکت

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 12 / 05 / 1394

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: حرکت، ص 44.

 اگر مقصد را پيدا كرديم و خواستيم آن را در خود و در جامعه خود تحقق دهيم؛ آن هم مقصدى با «وسعتى» كه حتى نسل‏ها را در بر مى ‏گيرد و «عمقى» كه حتى تكامل را پشت سر مى ‏گذارد و در خودش غرق مى ‏كند و «روشى» كه چرخاندن و غلطاندن و به دوش كشيدن و اينكه آدم ‏ها را خوب تربيت كند، نيست، بلكه زمينه تربيت خوب آنها را فراهم مى ‏كند. اين چنين رسالتى و اين چنين هدفى كه از محدوده ما گذشته و از آن سطح بالاتر آمده، نيازها و كمبودها و مقدماتى دارد.

 اين نيازها و كمبودها در چه زمينه‏ هايى است؟

 مرحله اوّل، كمبودهايى است كه در «خود من» وجود دارد.

 اين درست است كه من استعداد و مواد خام نسل‏هاى مستمر را دارم، ولى اين مواد خام بايد شكل بگيرند. من به اندازه ‏اى توان دارم كه مى‏ توانم، نه تنها ملت ايران، بلكه تمام جهان را عهده ‏دار باشم، ولى اين مايه و توانايى در من شكل نگرفته است. هنوز بينش و بنياد فكرى من شكل نگرفته و آگاهى ‏ها و استعدادهايم وبال من شده، هنوز ثبات و قدرت روحى پيدا نكرده ‏ام و آلت دست ديگرانم، هنوز طرح كلى براى كار خود در دست ندارم.

 پس كمبود اول در خود من است. فكر من سازمان نگرفته، قدرت روحى پيدا نكرده ‏ام، طرحى در دست ندارم.

 مرحله دوم، كمبودهايى است كه در «ارتباط با ديگران» وجود دارد. مى ‏خواهم با ديگران كار كنم، اما هنوز در برخوردها، روحيه ‏ها را نمى ‏شناسم. هنوز مهره ‏ها را شناسايى نكرده ‏ام و نمى ‏دانم بر روى چه كسانى، با چه روشى و در چه پايگاه و محلى كارم را شروع كنم؟ ام القرى و مادر شهر من، جايى كه مى ‏توانم از آنجا به تمام شهرها رخنه كنم، كجاست؟

 مرحله سوّم، كمبودهايى است كه در «زمينه محيط» وجود دارد.

 در محيطى كه مى ‏خواهم كار كنم، تناقض‏ها و اختلاف‏ها و مزاحمت‏ هايى وجود دارد. وحدت و يكپارچگى كم است. كمبود تسامح و تفاهم احساس مى ‏شود. اينها را چگونه حل كنم؟

 آن همت بلند در رابطه با همه افراد و همه نسل‏ها و نظامى كه بر انسان و جامعه و هستى وجود دارد، اين نيازها و كمبودها را به همراه خواهد داشت.

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: