استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

جهت حرکت

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 10 / 05 / 1394

موضوع: اقتباس از آثار استاد

منبع: حرکت، ص 27.

 حركت چيزى نيست كه انسان بخواهد آن را ايجاد كند. او به هر صورت حركت دارد و مهم اين است كه به آن شكل دهد.

 ضرورتى ندارد كه حركت را در خود ايجاد كنيم؛ چرا كه اين حركت، اين نيرو، اين انگيزش در ما وجود دارد. بايد اين حركت طبيعى را كه در ما وجود دارد و از ساخت و بافت و تركيب ما مايه گرفته، به سمت و جهتى هدايت كنيم.

 ما مستمراً مى‏ جوشيم، ولى بايد به اين جوشش جهت دهيم.

 هواها و هوس‏ها و عشق‏ها در ما وجود دارند. بايد اين نيروها تبديل شوند و جهت بگيرند. بايد ترس‏ها و بخل‏ها و حتى دردها و رنج‏هاى انسان تبديل شوند. بايد عقده‏ هايش تبديل شوند.

 داستان انسان، داستان عجيبى است كه حتى عقده و درد و رنج، عاملِ سرگردانى او نيست. اگر آدمى بن‏ بست‏هايش را بشناسد و بفهمد كه چگونه از آنها بيرون آيد، راه‏هاى بزرگ او هم شاهراه مى ‏شود. اگر انسان بيابد كه چطور از همان عقده ‏ها بهره بگيرد، سيئات او به حسنات و بدى ‏هايش به خوبى ‏ها تبديل مى ‏شوند، وگرنه نعمت‏ها و خوبى‏هايش هم در بن ‏بست‏ها مى ‏گندد.

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: