استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

نقش معلم (4)

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 15 / 02 / 1394

موضوع: اقتباس از آثار استاد

معلم، بايد ابتدا هدفش‏ را بشناسد بداند كه شاگردانش را تا كجا مى‏ خواهد برساند؟ راه رسيدن به اين هدف كدام است؟ ابزار و لوازم عبور چيست و موانع حركت چه مى‏ باشد؟ و از همه مهم‏تر، متعلم بايد ضرورت حركت را حس كند، بايد عشق به حركت را در او آفريد.

ساخت ما ساختى است براى‏ رفتن‏، اين است كه ماندن مشكل است، نه رفتن. وقتى شاگرد ضرورت حركت را حس كرد، مى‏ توان برايش مشخص كرد كه: به سمت چى مى‏ خواهى بروى، قله ‏هايت كجاست و سپس موانع حركت (بيرونى- درونى) را بررسى كرد. البته، فقط توجه به قلّه مى‏ تواند موانع را بردارد، بايد از درگيرى‏ ها به قدرت رسيد. و مذهب هم جهت حركت را نشان مى ‏دهد و هم آداب حركت را نشان مى‏ دهد و هم عشق به حركت را ايجاد مى ‏كند و هم پاى دويدن را عطا مى‏ كند.

- ما مسئوليم‏؛ چون‏ داراييم‏. مسئوليت بر اساس توانايى است نه آگاهى؛ «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً الّا وُسْعَها.[1]»

- و نوع مسئوليت‏ ما، وابسته به‏ اهميت‏ كارها و ضرورت‏ نيازها و استعداد و توان‏ ماست.

- در اين قرن وحشى، شديدترين نيازها، نياز جهت دادن و شكل دادن و كشف كردن استعدادهاست. نياز رهبرى كردن و تربيت نمودن و بارور ساختن است.

- تربيتى كه مسخ انسان نباشد و نفى او نباشد، داغ كردن، شاخ و برگ دادن و به آغوش كشيدن نباشد، بلكه روشنى دادن باشد و ريشه دادن و زمينه فراهم آوردن.

- آن مربى و رهبرى كه فقط يك راه پيش پاى افرادش مى‏ گذارد، هر چند اين راه، راه خوبى‏ ها باشد، به آنها ستم كرده است، كه بايد دو راه را نشان داد و بايد زمينه انتخاب را فراهم نمود؛ «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ‏[2]».

- آنگاه با آنهايى كه راه را انتخاب‏ كرده ‏اند در برابر آنها كه‏ سنگ راه‏ شده ‏اند، ايستاد.

براى شروع به هر كار، به‏ طرح ريزى‏ نياز است تا از خرابكارى‏ و كند كارى‏ و دوباره كارى‏ سالم بمانيم. طرح‏ بر اساس‏ هدف‏ شروع مى ‏شود و با تحليل هدف‏، نيازها و مراحل‏ مشخص مى‏ شوند و مسائل‏ در هر مرحله، روشن مى ‏شود و وظايف‏ در برابر هر مسأله به دست مى‏ آيد.

گفته شد كه انسان مؤمن، از اسارت غير او رها مى ‏شود و از آزادى هم آزاد مى ‏شود و عبد و بنده او مى ‏گردد و به‏ عبوديت‏ مى‏ رسد. عبوديت بنياد رسالت محمدهاى تاريخ است‏؛ «اشهد أنّ محمداً عبده و رسوله».

عبوديت چيزى جز عبادت است. عبادتى كه مهمترين كار در لحظه نباشد، عبوديت نيست و عبوديت؛ يعنى اين كه، محرك‏ها و حركت‏هاى‏ تو كنترل شده باشند و محركى جز اللَّه نباشد.

و از اين گذشته، با اين كه محرك، اللَّه است، در حركت ‏هايى كه به خاطر اوست، حركت‏ها، بدون سنجش و از دم دست نباشد، كه او حركتى را مى‏ خواهد كه مهم‏ترين است و ضرورى‏ ترين.

عبوديت؛ يعنى اين نظارت بر محرك‏ها و حركت‏ها[1] بقره، 286.

[2] بلد، 10.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: