استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

امام حسن از هدف خود تخفیف نداد

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 01 / 05 / 1392

موضوع: گزیده کتب استاد

 

اگر امام حسن به صلح دچار مى‏شود، به خاطر تنهايى و خيانت يارانى است كه پول معاويه و رياست او را به دل گرفتند و از امام بريدند. و اگر على در برابر معاويه و قرآن‏هاى بلند صلح را نمى‏پذيرد، به خاطر فريب و نيرنگى است كه در ميان است. پس صلح و سازش در جنگ‏هاى عقيدتى و در مبارزه‏هاى مقدس دينى تا رسيدن به هدف معنا ندارد. مگر آنجا كه به دشمن فرصت بازگشت بدهى و يا براى خودت فرصت جمع‏آورى و تجديد قوا بخواهى.1

صلح امام حسن چيزى جز آتش بس نبود، كه حضرت از هدف خود تخفيف نداد و از باطل براى حق نردبان نساخت؛ چون هر مبارزى كه از هدف مايه بگذارد و كوتاه بيايد، بر فرض ببرد، باخته است. بگذر از اين‏كه باخت‏ها حتمى است، كه در موضع ضعف، كارى نمى‏توان كرد و تخفيف‏ها از اين موضع ضعيف خبر مى‏دهند. امام حسن (ع) سازشگر نيست؛ چون نه تخفيف داده و نه تسليم شده؛ چون ياورى ندارد، تحميل نمى‏كند؛ مى‏ايستد تا زمينه را فراهم نمايد.2

 دنيا با تمامى گوش‏هايش مى‏شنود كه مى‏گويند امام مجتبى مؤمنين را ذليل كرد، كه امام مجتبى زبانش گويا نبود، كه او ترسيد، كه او زن باره بود و از جنگ هراسيد. راستى كه عجب تلخ‏هاى شيرينى است. امام مجتبى كه زبانش معاويه را مى‏لرزاند، گنگ معرفى مى‏شود و مردمى كه به دنيا روى مى‏آورند عزّت خدا مى‏شوند و خطاب مذلّ المؤمنين سر مى‏دهند آنهم تا روزهاى آخر، حتّى آن هنگام كه امام پاره‏هاى جگرش را در ميان طشت مى‏بيند و خون دلش را به روى زمين مى‏ريزد. شيرينى دنيا در همين است كه با تلخى‏هايش نهفته‏ها را آشكار مى‏كند و ته كيسه را بيرون مى‏ريزد و سرمايه‏ها را نقد مى‏نمايد.3

................................

1- قيام، ص: 242

2- تطهير با جارى قرآن(2)، ص: 305

3- درسهايى از انقلاب(تقيه)، ص: 192

                     

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: