استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

ما در اين ماه مى‌توانيم به فراست، به معرفت، به بينات و به هدايت‌هايى برسيم.

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

تاریخ ثبت: 18 / 04 / 1392

موضوع: اقتباس از آثار استاد

در ماه رمضان رزق خدا رزق وسيعى است؛ چون تنها به تن ما نمى‌خواهد رزق بدهد و تنها نان و آب و كشك و دوشاب نيست؛ عنايت وسيع و گسترده‌اى است كه همه ابعاد وجودى ما را در بر مى‌گيرد: تن و حسّ و وهم و حافظه و فكر و تخيّل و تعقل و تفكر و قلب و روح و سرّ ما را، همه را شامل مى‌شود؛ چون يك مراحلى از وجود ما هست كه هنوز خود ما هم آنها را نمى‌شناسيم. او «فَإنَّهُ يَعْلَمُ الِّسرَّ و أَخْفَى[1] » است، او به پنهان‌تر از پنهان ما هم آگاه است.

 

ما براى او بارز و آشكار شده‌ايم، پيچيدگى‌ها و پوشش‌هايمان براى او حائل نيست. ما نمى‌فهميم كه اين پيچيدگى‌ها با ما چه كرده و اين حجاب‌ها و سترها، چه محروميت‌هايى را بر ما تحميل كرده است.

اعضاى وجود ما هر كدام رزقى مى‌خواهند تا تغذيه شوند و رشد كنند و علامت رشد آنها هم توسعه، گستردگى و زاد و ولدشان است. يك پديده‌اى كه رشد مى‌كند، هم به مرحله‌اى مى‌رسد كه توسعه پيدا مى‌كند و هم به مرحله‌اى مى‌رسد كه تكثير و توليد مى‌كند. اگر من در تفكر و تعقل و قلب و غضبم و در احساس و عواطفم رشيد باشم و قلب من هم قلب رشيدى باشد و رشد بكند، هم بايد توسعه و ظرفيت پيدا كند و هم بايد توليد كند و اثر بگذارد و هم معانى‌اى را كه به دست آورده، پخش كند.

اما وقتى ما به خودمان نگاه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه دل ما تنگ و خسته است، فكر ما خسته است، حافظه ما، حسّ ما، هيچ كدام از اينها رزقى نبرده‌اند. ما چگونه بايد به اينها رزق بدهيم؟ رزق اينها براى ما مجهول است.

در مورد رزق‌ها بحثى مطرح است كه چگونه با توجه و تدبرى كه مى‌كنيم، رزقى براى حسّ ما فراهم مى‌شود. بعد اين حسّ ما چگونه رزقى براى فكر ما فراهم مى‌كند و فكر ما چگونه  رزقى براى عقل ما فراهم مى‌كند و عقل ما چگونه رزقى براى قلب ما و قلب ما چگونه رزقى براى روح ما و سرّ ما فراهم مى‌كند.

بايد به اين نكته بيشتر توجه كنيم كه چه چيز باعث مى‌شود ما از چنين رزقى كه اين همه گسترده است؛ يعنى حسّ و گوش و چشم و توّهم و تخيّل ما را در بر مى‌گيرد،بهره‌مند شويم.

ما در اين ماه مى‌توانيم به فراست، به معرفت، به بينات و به هدايت‌هايى برسيم. اين مجموعه، رزقِ فكر ما را فراهم مى‌كند.[2][1]. طه، 7.

[2] بهاررویش ص23

 

هم اکنون مطلبی ارائه نشده.

برای استفاده بهتر و راحت تر از سیستم نظردهی لطفا وارد سیستم شده یا از طریق این فرم ثبت نام کنید.

نام*:    ایمیل*:  
نظر*:
  کد امنیتی: