استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (مشهد)

موقعیت: خراسان رضوي / مشهد

تلفن: 051-32220119

نشانی: چهارراه شهدا، خيابان آيت الله بهجت، نبش بهجت.

شهر: