استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (مرکزی قم)

موقعیت: قم / قم

نام مسئول: آل ايوب

تلفن: 025-37742757

نشانی: خيابان صفائيه، كوچه 32، پلاك 3.

شهر: