استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (ساری)

موقعیت: مازندران / ساری

نام مسئول: زاهدي

تلفن: 011-33253020

نشانی: ميدان شهدا، خيابان 18 دي، روبروي مسجد امام حسين(ع).

شهر: