استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (زنجان)

موقعیت: زنجان / زنجان

نام مسئول: رضاخانی

تلفن: 024-33366425

نشانی: خيابان امام، جنب امامزاده سيد ابراهيم(ع).

شهر: