استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (رشت)

موقعیت: گیلان / رشت

نام مسئول: رستگار

تلفن: 013-33334569

نشانی: خیابان امام خمینی(ره)، روبروی اداره برق.

شهر: