استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (تهران)

موقعیت: تهران / تهران

ساعات کار: رضایی

تلفن: 021-88911212

نشانی: چهار راه كالج، - حيدري 9382354-0912

شهر: